Τηλέφωνο σχολής: 210 4932321 - 6932354902

Ερώτηση 1

Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φορτώσεως κατ' άξονα πάνω από 20% τιμωρείται με:

Πρόστιμο 100.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 30 ημέρες.
Πρόστιμο 200.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 40 ημέρες.
Πρόστιμο 200.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 60 ημέρες.
Πρόστιμο 100.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 30 ημέρες.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.
Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.

Ερώτηση 3

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 5

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

28.000 kg.
29.000 kg.
32.000 kg.
29.000 kg.

Ερώτηση 6

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Ερώτηση 7

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:

Στις κατωφέρειες.
Στις ανωφέρειες.
Στα απότομα φρεναρίσματα.
Στις κατωφέρειες.

Ερώτηση 8

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:

Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.
Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.
Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.
Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 9

Κατά την πορεία σας διαπιστώνετε ότι χάσατε τον έλεγχο του αυτοκινήτου επειδή στην άσφαλτο υπάρχουν λάδια. Τι θα κάνετε:

Θα επιβραδύνετε, χρησιμοποιώντας τα φρένα.
Θα αφήσετε τον ποδομοχλό του επιταχυντή και θα βάλετε τη χαμηλότερη ταχύτητα.
Θα πιέσετε τον ποδομοχλό του επιταχυντή και θα διορθώσετε την πορεία με χειρισμό του τιμονιού.
Θα αφήσετε τον ποδομοχλό του επιταχυντή και θα βάλετε τη χαμηλότερη ταχύτητα.

Ερώτηση 10

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

Στο σύστημα πεδήσεως.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Χρόνος

10
9

Αποτελέσματα τεστ


Αν η απάντηση σας δεν ήταν σωστή έχει μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα

Ενώ οι σωστές απαντήσεις έχουν μαρκαριστεί με πράσινο χρώμα