Τηλέφωνο σχολής: 210 4932321 - 6932354902

Ερώτηση 1

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:

Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 2

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε σε βρεγμένο δρόμο.
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε σε βρεγμένο δρόμο.

Ερώτηση 3

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.
Ότι η λίπανση είναι κανονική.
Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.
Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση 4

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ο οδηγός του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 5

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:

Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.
Το φορτίο να στοιβάζεται σε μία θέση ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και η εκφόρτωσή του.
Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.

Ερώτηση 6

Ένα όχημα που κινείται αργά (βραδυπορεί), ακολουθείται από πολλά οχήματα τα οποία εξαιτίας της κυκλοφοριακής καταστάσεως δεν μπορούν να προσπεράσουν. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του οχήματος που βραδυπορεί:

Πρέπει να διατηρήσει την ταχύτητά του.
Πρέπει σε κατάλληλη θέση να ελαττώσει την ταχύτητά του, εν ανάγκη να περιμένει, έτσι ώστε τα οχήματα που ακολουθούν να μπορέσουν να προσπεράσουν.
Πρέπει να στρίψει στην επόμενη στροφή.
Πρέπει σε κατάλληλη θέση να ελαττώσει την ταχύτητά του, εν ανάγκη να περιμένει, έτσι ώστε τα οχήματα που ακολουθούν να μπορέσουν να προσπεράσουν.

Ερώτηση 7

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Ερώτηση 8

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.

Ερώτηση 9

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:

Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.
Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.
Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.

Ερώτηση 10

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
Χρόνος

10
9

Αποτελέσματα τεστ


Αν η απάντηση σας δεν ήταν σωστή έχει μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα

Ενώ οι σωστές απαντήσεις έχουν μαρκαριστεί με πράσινο χρώμα