Τηλέφωνο σχολής: 210 4932321 - 6932354902

Ερώτηση 1

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

Η βλάβη του θερμοστάτη.
Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
Η βλάβη του θερμοστάτη.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 3

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:

Οι εξωτερικοί τροχοί.
Οι εσωτερικοί τροχοί.
Οι οπίσθιοι τροχοί.
Οι εξωτερικοί τροχοί.

Ερώτηση 4

Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:

5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.

Ερώτηση 5

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
70 km/h.

Ερώτηση 6

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας διόροφων λεωφορείων, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
70 km/h.

Ερώτηση 7

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 15 χρόνια τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 20 χρόνια τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Ερώτηση 8

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε τρία (3) χρόνια.
Κάθε πέντε (5) χρόνια.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.

Ερώτηση 9

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.
90 km/h.
100 km/h.
100 km/h.

Ερώτηση 10

Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
Χρόνος

10
9

Αποτελέσματα τεστ


Αν η απάντηση σας δεν ήταν σωστή έχει μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα

Ενώ οι σωστές απαντήσεις έχουν μαρκαριστεί με πράσινο χρώμα