Τηλέφωνο σχολής: 210 4932321 - 6932354902

Ερώτηση 1

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
50 km/h.

Ερώτηση 2

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:

Όχι.
Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
Ναι.
Ναι.

Ερώτηση 3

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση 4

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.
Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.

Ερώτηση 5

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:

Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση 6

Γιατί, όταν πιέζετε το γκάζι, αυξάνεται η ισχύς που παράγεται από έναν κινητήρα Diesel:

Γιατί ανοίγει περισσότερο η βαλβίδα εισαγωγής.
Γιατί φθάνει περισσότερη ποσότητα πετρελαίου στους εγχυτήρες καυσίμου.
Γιατί φθάνει στα μπουζί ρεύμα μεγαλύτερης εντάσεως.
Γιατί φθάνει περισσότερη ποσότητα πετρελαίου στους εγχυτήρες καυσίμου.

Ερώτηση 7

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ο οδηγός του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 8

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:

Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 9

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
100 km/h.

Ερώτηση 10

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
Χρόνος

10
9

Αποτελέσματα τεστ


Αν η απάντηση σας δεν ήταν σωστή έχει μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα

Ενώ οι σωστές απαντήσεις έχουν μαρκαριστεί με πράσινο χρώμα